CÁCH LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN

Tin Tức

Tin Tức

CÁCH LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN

Ngày đăng : 14/11/2021 - 2:04 PM

II. LOẠI KHÔNG KHE HỞ, LOẠI 3 DÂY:

1.1: Cài đặt nhận sóng

 C1. * Giữ ấn nút Lên của điều khiển: Bật nguồn động cơ -> động cơ quay lắc -> ấn nút Lên lần nữa à động cơ quay lắc -> OK

Giữ ấn nút Lên của điều khiển -> Bật nguồn động cơ -> động cơ kêu bíp -> nhả ra rồi ấn nút Lên lần nữa -> động cơ kêu bíp -> OK

C2. Ấn nút nhỏ trên động cơ -> động cơ quay lắc -> ấn nút Lên của điều khiển -> động cơ lắc -> OK

1.2: Đảo chiều động cơ:

Ấn giữ nút Stop 5s -> Động cơ quay lắc -> Ấn nút Xuống của điều khiển à động cơ quay lắc -> OK

1.3 - Cài giới hạn trên dưới:

Ấn nút Prg sau điều khiển -> động cơ quay lắc (sẵn sàng cài đặt giới hạn) -> Ấn nút Lên tới vị trí giới hạn trên mong muốn -> ấn Stop sẽ nhận giới hạn trên -> Ấn nút Prg sau điều khiển 1s để nhớ giới hạn trên -> động cơ quay lắc -> OK

Ấn nút Xuống tới vị trí giới hạn trên mong muốn -> ấn Stop sẽ nhận giới hạn trên -> Ấn nút Prg sau điều khiển 1s để nhớ giới hạn trên -> động cơ quay lắc là -> Ấn nút Prg sau điều khiển 1s để nhớ giới hạn trên -> động cơ quay lắc -> OK

1.4 - Xóa giới hạn trên dưới: động cơ chạy đến vị trí giới hạn

Ấn nút Prg sau điều khiển 7s -> động cơ lắc -> động cơ quay lắc 7s -> OK

1.5 - Thay điều khiển mới: Ấn Stop 5s -> động cơ quay lắc -> ấn nút Lên của điều khiển -> động cơ quay lắc -> OK

1.6 - Xóa 1 kênh: Ấn giữ nút Stop 5s -> động cơ quay lắc -> Ấn nút Xuống của điều khiển -> động cơ quay lắc -> OK

1.7 - Xóa hết kênh:

C1: Ấn giữ nút Stop 5s -> động cơ quay lắc -> Ấn nút PRG sau điều khiển 7-10s -> động cơ quay lắc 1s -> động cơ quay lắc 2 lần nữa -> OK

C2: Ấn nút trên động cơ 7s -> động cơ quay lắc 1s -> động cơ quay lắc 2 lần nữa -> OK

II- LOẠI 4 DÂY: ĐỘNG CƠ ĐẶT BÊN PHẢI CỦA RÈM AM35

2.1 - Cài giới hạn trên: đấu dây điện cho động cơ chạy hết lên trên

Khi thanh đáy rèm thấp hơn đến vị trí giới hạn mong muốn, ấn nút Lên điều khiển (or chạy nguồn điện cho động cơ chạy lên) xoay lục lăng ở lỗ dưới theo chiều ngược kim đồng hồ để thanh đáy lên tới vị trí giới hạn trên mong muốn -> OK

Khi thanh đáy rèm cao hơn đến vị trí giới hạn mong muốn, chạy nguồn điện cho động cơ chạy xuống (or ấn nút xuống điều khiển) xoay lục lăng ở lỗ dưới theo chiều thuận kim đồng hồ để thanh đáy xuống tới vị trí giới hạn trên mong muốn -> OK

2.2 - Cài giới hạn dưới: đấu dây điện cho động cơ chạy hết xuống dưới.

Khi thanh đáy rèm thấp hơn đến vị trí giới hạn mong muốn, ấn nút Lên điều khiển (or chạy nguồn điện cho động cơ chạy lên) xoay lục lăng ở lỗ trên theo chiều thuận kim đồng hồ để thanh đáy lên tới vị trí giới hạn trên mong muốn -> OK

Khi thanh đáy rèm cao hơn đến vị trí giới hạn mong muốn, chạy nguồn điện cho động cơ chạy xuống (or ấn nút xuống điều khiển) xoay lục lăng ở lỗ trên theo chiều ngược kim đồng hồ để thanh đáy xuống tới vị trí giới hạn trên mong muốn -> OK

III - CÀI ĐẶT CÔNG TẮC TƯỜNG CÓ DÂY AC277-01, AC228-01

3.1 - Cài điều khiển: Ấn stop trên công tắc 5s -> ấn nút Lên của điều khiển à-> đèn trên công tắc nháy 3 lần -> OK

3.2 - Đảo chiều động cơ: ấn đồng thời nút Lên + Xuống trên công tắc 5s -> đèn trên công tắc nháy 3 lần -> OK

3.3 - Xóa 1 kênh: Ấn stop trên công tắc 5s -> ấn nút Xuống của điều khiển -> đèn trên công tắc nháy 3 lần -> xóa OK

3.4 - Xóa hết kênh: Ấn stop + Xuống trên công tắc 5s -> đèn trên công tắc nháy 3 lần -> xóa hết OK

 

Bài viết khác
  Rèm Ngăn Lạnh PVC là gì?  (30.07.2021)
  Rèm cửa đẹp tại Tphcm  (10.04.2021)
  Màn cửa cao cấp TPHCM  (15.01.2021)

CÁCH LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN

news_detail